Wat doet shadowview 4 kids?

 


Er zijn een tal van dieren die met uitsterven bedreigd worden, zoals de neushoorns en olifanten in Afrika en Azië, de reuzenpanda’s in China en wereldwijd worden de walvissen en zeeschildpadden bedreigd. De grootste bedreigingen voor deze bedreigde dieren zijn stroperijen door georganiseerde criminelen, jacht voor voedsel, verlies van leefgebied door mensen en door de klimaatverandering en te intensief gebruik van het leefgebied zoals overbevissing.

Shadowview 4 kids legt verbinding tussen de strijd tegen illegale stroperijen en de daarbij gebruikte technieken en Nederlandse basisschool leerlingen. De doelstelling is kinderen bewust te maken van het belang van natuurbehoud en de inzet van high-tech middelen in de strijd tegen illegale stroperijen van olifanten en neushoorns. Een uitgebreide lesprogramma 'Shadowview 4 kids' stelt scholen in staat om leerlingen te inspireren en stimuleren in een manier van denken waarbij zij een probleem en de mogelijke oplossingen leren formuleren in computertermen. Lees hier meer over het lesprogramma.

Laurens de Groot
"Ik wil kinderen graag inspireren door te laten zien dat je techniek kan inzetten voor de bescherming van milieu. Het zou geweldig zijn als zij vervolgens om die reden een technisch beroep kiezen."
Laurens de Groot Shadowview
 


Wij houden van innovatie en technologie, maar we houden nog meer van milieubescherming en het beschermen van mensen- en dierenlevens. Na een gecombineerde 30 jaar werken in milieubescherming en rechtshandhaving besloten wij onze expertise en ervaring te combineren door Stichting ShadowView in 2013 te starten.


Wij proberen niet het wiel opnieuw uit te vinden. Er zijn zoveel fantastische organisaties die wilde dieren en mensen helpen; Shadowview biedt net die extra hulp die nodig is in de vorm van onbemande vliegtuigen en andere technologische oplossingen.


Wij dromen van een wereld waarin volwassenen bewust zijn van hun handelen met de daarbij horende gevolgen in de wetenschap dat zij de wereld slechts in bruikleen hebben van (hun) kinderen. Kinderen worden de toekomst. Kinderen zijn de toekomst. Door project Shadowview 4kids te starten willen wij een duurzame en structurele bijdrage leveren aan een evenwichtig balans tussen mens en natuur.


Door leerlingen in het Nederlands basisonderwijs:

- inzicht te geven in de probleemstelling omtrent de gevolgen van de illegale stroperijen;

- het belang van natuurbehoud en biodiversiteit te laten ervaren en te laten zien;

- inzicht te geven in technische middelen die ingezet worden in de strijd tegen de illegale stroperijen,


streven wij er naar kinderen te inspireren en te stimuleren om op wat voor manier dan ook (actief) betrokken te zijn bij de missie van Shadowview.

Wij streven ernaar humanitaire hulp te verbeteren, het milieu en biodiversiteit te beschermen en te strijden tegen stroperij en andere milieucriminaliteit.

Wij willen deze doelen realiseren door:

a) Het steunen van andere organisaties door gebruik van innovatieve technologie zoals onbemande vliegtuigen, GPS tracking en gespecialiseerde search & rescue apparatuur;


b) Het monitoren en/of managen van humanitaire crisissituaties of situaties waarin een populatie wilde dieren en/of het milieu wordt bedreigd;


c) Het organiseren van activiteiten die het gebruik van innovatieve technieken stimuleren of het organiseren van activiteiten waarbij deze technologieën worden gebruikt om de doelen van de stichting te realiseren;


d) Het ondernemen van andere activiteiten die de doelen van de stichting bevorderen, zoals:

• Het beschermen van mensen en/of diersoorten en/of het vergaren van bewijs van milieumisdaden om het publiek te waarschuwen en/of vervolging van een dader te bewerkstelligen;

• Interveniëren tijdens een milieumisdaad

• Het leveren van technische steun tijdens humanitaire problemen of rampen.

Dreamery Logos v5
In het derde kwartaal van 2015 zijn Stichting The Dreamery Foundation en Stichting Shadowview een samenwerking gestart om verbindingen te leggen tussen de strijd tegen de illegale stroperijen en de Nederlandse basisschoolleerlingen. Een samenwerking waarin een gezamenlijke missie en intenties samen worden gebracht en elkaar gaan versterken. Er worden verbindingen gelegd tussen de leerlingen in het Nederlandse primair onderwijs en de missie om ieder kind bewust te maken van het belang van natuurbehoud en de inzet van high-tech middelen in de strijd tegen illegale stroperijen van olifanten en neushoorns.


Stichting The Dreamery Foundation droomt van een wereld waarin volwassenen bewust zijn van hun handelen met de daarbij horende gevolgen in de wetenschap dat zij de wereld slechts in bruikleen hebben van (hun) kinderen. Kinderen worden de toekomst. Kinderen zijn de toekomst.
Door project Shadowview 4 kids te ontwikkelen en te starten willen wij een duurzame en structurele bijdrage leveren aan een evenwichtig balans tussen mens en natuur en daarmee dus ook aan de toekomst van 'onze' kinderen.

Meer informatie over Stichting The Dreamery Foundation? Kijk op: www.dreamery.org